Käytännön ohjeita pakkaussuunnittelun tilaajalle

Pakkaussuunnittelun hinnoittelu

Pyrin tarjoamaan pakkaussuunnittelua pienellekin yritykselle sopivin hinnoin. Se onnistuu pitämällä projektit niin suoraviivaisina kuin mahdollista. Työn tilaaja voi omalla panoksellaan vaikuttaa työn hintaan ja huolehtia osaltaan siitä, että työ sujuu jouhevasti ja lisätyöt saadaan minimoitua. 

Pakkaussuunnittelussa on visuaalisen ulkoasun lisäksi monia huomioitavia asioita, jotka työn tilaajan on päätettävä mieluiten jo tilausvaiheessa. Mitä enemmän liikkuvia osia projektissa on, sitä enemmän suunnitteluun kuluu aikaa.

Esimerkki: Pakkauksessa on usein käytössä rajallinen määrä tilaa. Suuri osa graafisen suunnittelijan työajasta kuluu tekstien asemoimiseen niin, että tekstit ovat luettavat, säädösten mukaiset ja tyylikkäät. Jos pakkauksen mittoja muutetaan kesken kaiken, tämä voi käytännössä tarkoittaa koko työn suunnittelemista uudelleen, jolloin työhön kuluu huomattavasti enemmän aikaa.

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty

Etenkin elintarvikepakkauksissa on syytä huomioida, että pakkausmerkinnöistä ja pakkauksissa esitettävistä terveysväitteistä on annettu paljon määräyksiä, jotka on syytä ottaa huomioon pakkaustekstejä koostettaessa. Lisäksi esimerkiksi EU:n laajuisesti käytettävistä merkinnöistä (esim. Luomu-merkki) on omat ohjeistuksensa.

Graafisen suunnittelijan osuus on helpoimmillaan silloin, kun pakkaustekstit on oikoluettu valmiiksi ja työn tilaaja on perehtynyt oman alansa pakkauksia koskeviin säädöksiin. On kuitenkin epärealistista odottaa, että uuden tuotteen kohdalla ihan kaikki olisi mietitty valmiiksi jo työn alkaessa - pakkaussuunnitteluun kannattaa suhtautua jatkuvana prosessina, ihan kuten tuotekehittelyyn laajemminkin.

Vedosta ja testaa

Suosittelen aina painovedosten ottamista tuotteesta ennen painatusta. Vedoksista näkee pakkauksen "luonnollisessa koossa". Vedoksesta voi kerätä kommentteja esimerkiksi lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä ennen kuin tuo tuotteen myyntiin.

Vedoksen ottamisesta perittävä lisämaksu on pieni hinta hyötyyn nähden. Kokemukseni mukaan teksteissä lymyilevät lyöntivirheet on myös helpompi saada kiinni painetuista vedoksista kuin esikatselemalla näytöltä.

Digipaino antaa hyvän mahdollisuuden tehdä koevedoksia tai testata pienempiä tuote-eriä ennen suuren painosmäärän tilaamista. Digipainolla voi painaa niin etikettejä kuin pahvipakkauksiakin.

Materiaalin valinta on osa suunnittelua

Pakkausmateriaali kannattaa valita paitsi ulkonäön myös käyttöominaisuuksien mukaan. Lisäksi pakkausmateriaali on nykyään yhä enenevissä määrin myös arvovalinta: tarjolla on jatkuvasti uusia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja perinteisille muovipakkauksille.

Etikettitarroihin voi valita paperi-, muovi-, kierrätyspaperi- ja metallinhohtoista pintaa. Erilaiset materiaalit antavat tuotteelle erilaisen tunnun ja olemuksen.

Graafinen suuunnittelija ei ole ihmeidentekijä (vaikka haluaisikin olla). Jos tuotteeseen valitaan kustannussyistä edullisin etiketti, jonka pinta-ala on lisäksi pieni, voi olla ettei parhaallakaan suunnittelulla saa tuotetta erottumaan edukseen hyllyssä. Etenkin premium-tuotteissa pakkausmateriaalien valinta on olennainen tapa viestiä tuotteen korkeasta laadusta. 

Milloin mainostoimistoon?

Pakkaussuunnittelun projekteissa toimin ensisijaisesti visuaalisena suunnittelijana ja tilaajan apuna konseptoinnissa. Jos haluat ulkoistaa koko projektin, myös projektinhallinnan, suosittelen mainostoimiston puoleen kääntymistä. Silloin saat useamman käsiparin käyttöösi ja projekti rullaa sujuvasti.

Takaisin Pakkaussuunnittelu-sivulle 

Ota yhteyttä